Grafik TasarımıGüzel sanatlar fakülteleri yetenek sınavlarına yönelik Grafik Tasarım Kursu 

Grafik Tasarım Kursu Eğitim İçeriği;

Grafik tasarım ; bir mesajı iletmek, bir görseli geliştirmek veya bir düşünceyi görsel   hale getirmek için metnin ve görsellerin algılanabilir ve görülebilir , iki boyutlu veya üç boyutlu olarak organize   edilmesini   gösteren yaratıcı bir süreçtir.

Baskılama, ekrana verme, hareketli film, çizgi film, animasyon, iç mimari, ambalaj   tasarımı gibi hayatın birçok alanında   dijital veya dijital olmayacak bir şekilde uygulanabilir.

Grafik   tasarımında   görsel   sanatların temel   ilkeleri   olan  hizalama,  denge,  karşıtlık,  vurgulama,  hareket,  görüntü,  oran, yakınlık, tekrarlama , ritm ve birlik  geçerlidir.

Grafik tasarım alanı ; sanayileşme ve modern yaşama geçiş ile, özellikle teknolojik imkanların gelişmesiyle vazgeçilmez bir iş alanı olarak karşımıza  çıkmaktadır.

Her türlü organizasyon , tanıtım ,matbaa , baskı işleri kendi içerisinde bir alan haline gelmektedir . Baskı   tekniklerinin ilerlemesi, fotoğrafın   geliştirilmesi ve tipografinin önem kazanması ile özellikle afiş tasarımı ve dolayısıyla grafik sanatı resimden ayrı, tasarımın birer dalı olarak ortaya çıkmasıyla geniş iş olanakları sunmaktadır.

Grafik, mantıksal sorunları çözmenin görsel yoludur.

Grafik tasarım alanı eğitimleri; lise ve denge okullarda okuyan öğrencilere ve mezunlarına  eğitim vermekte ve meslek hayatına hazırlamaktadır.

Hafta İçi ve Hafta Sonu  Eğitimlerimiz: 10:00 - 17:00 saatleri arasındadır.

Not: Akşam  ve  online  eğitim verilmemektedir